Juridische kennisgeving

JURIDISCHE KENNISGEVING

Door deze website te bezoeken, accepteert u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. In overeenstemming met artikel nr. 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website:

 

Uitgever van de website

Museum van Saintes-Maries-de-la-mer

SIRET 21130096700018

APE 84 11 ZTVA Intracom FR56211300967

Zetel:

Avenue de la République 6

13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

 

Verantwoordelijke publicatie: de directeur van het museum – Giorgio Spada

Telefoon: +33 (0)4 65 07 66 26

E-mail: communication-museal@lessaintesmaries.fr

Website: https://www.museesaintesmariesdelamer.fr[S T3]  

 

Hosting

Host: OVH

Rue Kellermann 2, 59100 Roubaix

Telefoon: 09 72 10 10 07

Website: www.ovh.com

 

Ontwikkeling

 

Onderhavige website werd ontwikkeld door Ginko SARL (www.agence-ginko.fr) en werd gelanceerd door CMS Taoma.

 

Hij wordt aangeboden in verschillende webtalen: HTML5, Javascript, CSS, enz. Voor een beter gebruikerscomfort en een aangenamere grafische ervaring, raden we u aan recente versies van moderne browsers te gebruiken, zoals Safari, Firefox, Google Chrome, Edge, enz.

Hypertekst-links 
 

Deze website biedt links naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. De uitgever van deze website heeft geen middelen om de sites die in verbinding staan met zijn websites te controleren. Hij is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert hij dit. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze bieden[S T8] [AM(MSMDLM9] , of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's verbonden aan dit gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die hun gebruiksvoorwaarden moet naleven.

 

Bezoekers van deze website mogen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.

 

Contractuele beperking van gegevens

 

De uitgever van deze website zet alle middelen in die tot zijn beschikking staan om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van zijn website. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom bij de uitgever checken of de informatie correct is en eventuele wijzigingen aan de site die hij nuttig acht, melden. De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

 

Als u een hiaat, een fout of een schijnbaar defect opmerkt, meld dit dan per e-mail, of aan het adres van de uitgever, en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk: pagina waar het probleem zich voordoet, type computer en gebruikte browser, enz.

 

Elke gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de computer van de gebruiker lijdt of voor enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de website ermee in om toegang te krijgen tot de website met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat, en met een geüpdate browser van de nieuwste generatie.

 

Intellectueel eigendom
 

Alle inhoud op deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, grafische opmaak, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van de uitgever. met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

 
Verklaring bij de CNIL
 

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, is deze website niet geregistreerd bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr).

 
Geschillen
 

De onderhavige voorwaarden voor raadpleging van deze internetsite worden geregeld door het Franse recht en elke betwisting of elk geschil die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de zetel van de uitgever onder valt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

 

Meer informatie

 

Meer juridische informatie vindt u ook op de pagina's Privacybeleid en Cookiesbeheer.